SECCREDO WHISTLEBLOWING På svenska    In English
RAPPORTERINGSSYSTEM FÖR MISSTÄNKTA OEGENTLIGHETER
Seccredo Whistleblowing är ett system som ger dig som anställd möjlighet att rapportera om upptäckta eller misstänkta oegentligheter på och kring din arbetsplats. Efter att en anmälan är ifylld via webbformuläret krypteras informationen och överförs utan dröjsmål till externa utredare.
Rapportering
När du fyller i din anmälan kan du välja mellan att uppge ditt namn eller att vara anonym. Genom att uppge dina kontaktuppgifter ger du utredaren en möjlighet att vid behov kontakta dig för att ställa kompletterande frågor som kan hjälpa till i ett utredningsarbete. Utredningar genomförs med hög sekretess och hög respekt för alla medarbetares integritet enligt noggrant framtagna modeller för informationsbedömning och utredning.
Seccredo är ett av Nordens ledande konsultföretag inom risk-, kris- och säkerhetsfrågor. Vi bistår våra kunder med att förebygga, förhindra och hantera störningar och skador på organisation, verksamhet och tillgångar.
Copyright Seccredo AB 2013